LibreriaMundial

Hadronterapia En El Tratamiento Del Cáncer/la

ISBN: 978-8439380733 | ASIN: 8439380739 | Tamaño descarga: 2805KB


Puedes COMPRAR el libro desde los siguientes enlaces
Comprar el libro Hadronterapia En El Tratamiento Del Cáncer/la en Amazon Comprar el libro Hadronterapia En El Tratamiento Del Cáncer/la en CasaDelLibro

Puedes DESCARGAR el libro desde los siguientes enlaces
Libro Hadronterapia En El Tratamiento Del Cáncer/la EPUB Libro Hadronterapia En El Tratamiento Del Cáncer/la PDF

Una media de 1 estrellas basadas en 20 opiniones

Hadronterapia En El Tratamiento Del Cáncer/la EPUB

Hadronterapia En El Tratamiento Del Cáncer/la PDF

Descargar Libro Hadronterapia En El Tratamiento Del Cáncer/la

Libro Hadronterapia En El Tratamiento Del Cáncer/la de Desconocido

Libro Online Ebook Hadronterapia En El Tratamiento Del Cáncer/la

Sinopsis del libro

La majoria dels estudis inclosos en les revisions analitzen l’eficàcia de la rad ioteràpia amb protons respecte a un nombre d’estudis menor sobre l’eficàcia de l a radioteràpia amb ions. Els resultats clínics de les sèries més extenses sugger eixen que la millor distribució de la dosi pròpia dels protons es podria traduir en beneficis clínics per a determinats tumors. L’objectiu d’aquest estudi és ex- aminar revisions de la literatura científica sobre les indicacions i l’eficàcia de l’hadronteràpia (protons i ions lleugers). | Desconocido